0926 138 139

Trang chủ » Mẹo hay » Lỗi hệ thống Java lang Exception nộp tờ khai

Lỗi hệ thống Java lang Exception nộp tờ khai

2155 Lượt xem

Lỗi không nộp được thuyết minh BCTC

– ” Đang tải thư viện,xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút…”
– “Lỗi hệ thống Java.lang.Exception : Chứng thư số chưa đăng ký với cơ quan Thuế”
Sau đây xin mạn phép chia sẻ cách xử lý cho ACE chưa nộp thành công TMBCTC .
* Bước 1: Gỡ bỏ hết java nếu đang có trong máy (thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu… ) – Bác nào có thể kiểm tra Java đang dùng là Java7 update 79 thì có thể bỏ qua.

** Bước 2: Tải và cài đặt ” java plug -in 7″ tức java 7 update 79 tại “nhantokhai.gdt.gov.vn”
+Add link “nhantokhai.gdt.gov.vn vào tab security của java
+Kiểm tra Java plug-in đã được kích hoạt chưa : Trong trình duyệt IE chon Tool>>Manager Add -ons>> chọn Anable cho Java

*** Bước 3 : File TMBCTC lưu dưới dạng .doc hoặc .xls (nếu định dạng chưa đúng có thể mở file TMBCTC ra sau đấy chọn: File/Save as
tại Save as Type: chon “Word 97-2003 Document” đối với word hoặc “Excel 97-2003 WorkBook”.
Lưu ý :Các bác nộp trên trình duyệt Internet Explorer, IE Tab
—- Các bác thử nộp lại xem OK chưa— Chúc các bác thành công

Hình 1: Lỗi

1

Hình 2: Gỡ bỏ hết java

2

Hình 3: Download Java

3

Hình 4: Cài đặt

4
Hình 5: Cài đặt

5
Hình 6: Cấu hình java :Add link

6

Hình 7: Kiểm tra kích hoạt Java

7

Hình 8: Lưu định dạng file TMBCTC

8

nguồn:http://hocketoanthuchanh.vn